Kailash Siddhashram, Jodhpur (91) 291-2517025
Fax (91) 291-2517028
Whatsapp helpline: +91-9950809666
Kailash Siddhashram, Delhi (91) 11-27011676

KAILASH SIDDHASHRAM - PRACHEEN MANTRA YANTRA VIGYAN

Yantras

S.No. Yantra
1. Akarashan Yantra
2. Arogya Yantra
3. Baglamukhi Yantra
4. Bhairavi Yantra
5. Chhinnmasta Yantra
6. Das Mahavidya Yantra
7. Ganpati Yantra
8. Guru Yantra
9. Indraakshi Yantra
10. Kanakdhara Yantra
11. Kuber Yantra
12. Mahalakshmi Yantra
13. Mahamritunjay Yantra
14. Navgrah Yantra
15. Saraswati Yantra
16. Sarvkarya Siddhi Yantra
17. Shiv Yantra
18. Shree Yantra
19. Tripur Sundari Yantra
20. Tirshakti Yantra
21. Vaastu Yantra
22. Vashikaran Yantra
top TOP                                                                                              top BACK